Chuyển tới nội dung
cover-01-11-12-2021
CÔNG TY TNHH JOYFUL - NHÀ MÁY 1

Địa chỉ: Road 5, Tam Phuoc Industrial Zone
Bien Hoa city, Dong Nai province
Vietnam

Phone 1: +84-251-6280252
Phone 2: +84-251-3513899
Fax: +84-251-6280251
Email: shyange_vietnam@yahoo.com

CÔNG TY TNHH JOYFUL - NHÀ MÁY 2

Địa chỉ: Road 6, Tam Phuoc Industrial Zone
Bien Hoa city, Dong Nai province
Vietnam

Phone 1: +84-251-6280252
Phone 2: +84-251-3513899
Fax: +84-251-6280251
Email: shyange_vietnam@yahoo.com

CONTACT WITH US