Chuyển tới nội dung

VÂN GỖ giấy 2d – giấy bề mặt có sớ gỗ (pus)